We are changing intention into reality

SK EN RS HR

Općinsko savjetovanje

AE group s.r.o. s ciljem uštede energije, optimiziranja operativnih troškova i stvaranja prostora za ulaganja.

Savjetujemo samoupravi kako uložiti uštede. Na načelima EPC i JPP projekata, desetke općina pripremile su natječaje za javnu nabavu. 

Pružamo sveobuhvatnu uslugu aktualnim izazovima EU proklamiranim kroz relevantna ministarstva.

Dopustite da predstavljate dokazani mehanizam nabave za izvođača radova za modernizaciju javne rasvjete, čiji je cilj da dobijete najvišu tehnički i ekonomski povoljnu ponudu za općinu. Mehanizam ne opterećuje opći proračun i osigurava financiranje troškova vezanih uz natječaj.

 

PROFESIONALNA PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA