Meníme záujem na realitu
Späť

PPP – Čo je PPP?

Pridal: Počet zobrazení: 844

Pojem PPP znamená „projekt verejno-súkromného partnerstva" (angl. Public Private Partnership) a označuje formy dlhodobej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom. Účelom tejto spolupráce je využiť zdroje a schopnosti súkromného sektora pre zabezpečenie kvalitnej verejnej infraštruktúry alebo verejných služieb pre občanov.
Skrátene možno povedať, že PPP umožňuje verejnému sektoru využiť súkromné investície a použiť štátny rozpočet na financovanie iných verejných infraštruktúr a služieb. Verejná sféra vďaka tejto metóde získava taktiež väčší prospech z know-how a pracovných postupov, ktoré sa uplatňujú v súkromnom sektore.

Model verejno-súkromného partnerstva umožňuje verejnému sektoru zabezpečiť vybudovanie a prípadne následnú údržbu a prevádzku infraštruktúry, ktorej realizácia je finančne náročná a je potrebné ju vybudovať v krátkom čase. Podstatným znakom PPP je prenos významných rizík spojených s výstavbou a prevádzkou diela medzi súkromným a verejným partnerom a dlhodobosť týchto zmluvných vzťahov medzi súkromným a verejným partnerom.

Typickými príkladmi verejnej infraštruktúry, ktorá je predmetom PPP projektov, sú predovšetkým dopravné projekty (najmä cesty, železnice, letiská, mosty, tunely), ďalej verejné budovy (administratívne úrady, školy, nemocnice, väznice), zariadenia a služby na ochranu životného prostredia (ako spaľovne odpadov a predovšetkým moderná infraštruktúra odpadového hospodárstva, úpravne a čistiarne odpadových vôd).

Dlhoročnú tradíciu majú PPP projekty najmä vo Veľkej Británii, či Severnom Írsku, kde sa PPP projekty začali využívať koncom osemdesiatych rokov. Koncom deväťdesiatych rokov začali PPP projekty využívať aj krajiny ako Holandsko, Portugalsko, Francúzsko, USA, Kanada a iné.

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV