We are changing intention into reality

SK EN RS HR

Komunalno savjetovanje

AE group u cilju štednje energije, optimizacije operativnih troškova i stvaranja prostora za investiranje.

Savetujemo samoupravi kako da ulažemo iz ušteda. Na principima EPC i PPP projekata, desetine opština pripremilo je tendere za javne nabavke.

Pružamo sveobuhvatnu uslugu trenutnim izazovima EU proklamovanih kroz relevantna ministarstva. 

Dozvolite sebi da predstavite dokazani mehanizam nabavke za izvođača radova za modernizaciju javnog osvetljenja, koji ima za cilj da dobije tehnički i ekonomski najpovoljniju ponudu za opštinu. Mehanizam ne opterećuje opšti budžet i predviđa finansiranje troškova vezanih za poziv za tender.

PROFESIONALNA PRIPREMA INVESTICIONIH PROJEKATA