We are changing intention into reality

SK EN RS HR

Socijalni razvoj

Naš cil u ovom segmentu je da okupla doživotno iskustvo profesionalaca koji rade u socijalnoj sferi sa trenutnim potrebama društva i trenutnim zahtevima starijich.

Na polu socijalnog razvoja nudimo: 

  • potražiti odgovarajuhe objekte za rad socijalnih usluga
  • razvojne kompanije za izgradnu objekata socijalnih usluga
  • stvarna izgradnja, imovina i upravljanje objektima
  • finansiranje namjera u ovoj oblasti
  • nogodni poslovni partneri u segmentu (spajanja)
  • nekretnine i marketinške aktivnosti
  • kadrovska politika
  • pravne i savjetodavne usluge
  • stvarni rad komercijalnih socijalnih usluga

 Nudimo akvizicije za komercijalne socijalne usluge i sigurnost za svoje buduće korisnike.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALNA PRIPREMA INVESTICIONIH PROJEKATA