We are changing intention into reality

SK EN RS HR

Javne nabavke

Tim stručnjaka za javne nabavke ima bogato iskustvo u ovoj oblasti i pruža pravne savete i poštovanje javnih nabavki važećim zakonima kako u oblasti javnih nabavki tako i srodnih oblasti.

U oblasti javnih nabavki pružamo:

  • konsultantske i savjetodavne usluge
  • analizu potreba autoriteta za ugovaranje i pripremu dokumenata za javne nabavke
  • implementacija nabavke ključ u ruke
  • predstavljanje klijenta u primjeni postupaka revizije u javnim nabavkama - zaštita interesa klijenta

PROFESIONALNA PRIPREMA INVESTICIONIH PROJEKATA