Meníme záujem na realitu

TREND MESIACA

Vážená pani starostka/pán starosta,

v súvislosti s novou výzvou Ministerstva hospodárstva SR pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia zo dňa 19.03.2015, Vám zasielame link na web MH http://www.mhsr.sk/aktuality-nova-vyzva-mh-sr-pre-mesta-a-obce-na-modernizaciu-osvetlenia/10s145078c , kde nájdete základné informácie.

Ako konzultačno-poradenská spoločnosť pre samosprávy Vám ponúkame komplexnú službu zabezpečenia procesov a obstarania uvedenej výzvy. Súčasne navrhneme riešenia komplexnej modernizácie sústavy verejného osvetlenia vrátane rozsahu, ktorý nie je predmetom uvedenej výzvy.

Spoločnosť AE group s. r. o. poskytuje samosprávam konzultačno-poradenské služby v oblasti:
- EPC a PPP projektov
- energetickej efektívnosti
- grantov EIB
- eurofondov
- financovania
- verejného obstarávania

 

Vážená pani starostka/pán starosta, v prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte.

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier