We are changing intention into reality

SK EN RS HR

Sociálny development

Naším cieľom v danom segmente je spojenie celoživotných skúseností odborníkov pôsobiacich v sociálnej sfére s aktuálnymi potrebami spoločnosti a súčasnými nárokmi seniorov.

V oblasti Sociálny development zabezpečujeme :

  • vyhľadávanie vhodných objektov na prevádzku sociálnych služieb
  • developerské spoločnosti na výstavbu objektov sociálnych služieb
  • samotnú výstavbu, property a facility management daných objektov
  • financovanie zámerov v danej oblasti
  • vhodných obchodných partnerov v segmente ( fúzie )
  • realitnú a marketingovú činnosť
  • personálnu politiku
  • právny a poradenský servis
  • samotnú prevádzku komerčných sociálnych služieb

 Zabezpečujeme akvizície pre komerčné sociálne služby a istoty pre ich budúcich užívateľov.

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

 

Vážené dámy, vážení páni,

v segmente sociálny development pripravujeme prostredníctvom dcérskej spoločnosti Silver Living Slovakia (www.silver-living.com) vo viacerých lokalitách Slovenska výstavbu a prevádzkovanie siete moderných centier pre seniorov s opatrovateľským bývaním. Projekty sú vhodné nielen pre samosprávy, ale aj súkromný sektor.

Projekty sú konsenzom medzi ponukou súčasných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách a aktuálnymi potrebami spoločnosti ako aj individuálnymi nárokmi seniorskej klientely. 

Na príprave projektov pracuje tím odborníkov s celoživotnými skúsenosťami v spolupráci s rakúskym partnerom - Silver Living GmbH Austria, ktorý je lídrom v príprave projektov opatrovateľského bývania v Rakúsku.

Pripravovaný projekt v obci Hamuliakovo pri Bratislave, na rozlohe 60 tis.m² vyrastie prvé Senior Smart City pod názvom Rezidencia aktívnych seniorov – Hamuliakovo.

Vážený obchodný partner, v prípade, ak vidíte príležitosť prezentovať sa s vašou ponukou produktov alebo služieb, prípadne máte záujem prispieť akoukoľvek formou k danej téme, neváhajte nás kontaktovať.

 

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

 

Projektoví konzultanti 

 

Pavol Moravčík, tel: 0901 727 707     Mgr. Alena Forgáčová, tel: 0903 774 271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV