Meníme záujem na realitu

Aktuálne projekty

Sme tím profesionálov, odborníkov a partnerov s celoslovenským pôsobením a zahraničnými skúsenosťami. Spájame dopyt s ponukou, záujem s realitou, hľadáme riešenia a tvoríme hodnoty.

Pohybujeme sa v štyroch základných segmentoch:

  • Komunálny consulting
  • Sociálny development
  • Akvizičná činnosť
  • Verejné obstarávanie

                                      NAJMITE SI NÁS !!!

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier