Meníme záujem na realitu

Verejné obstarávanie

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier