Meníme záujem na realitu

SK EN RS HR

Komunálny consulting

1 položka

V danom segmente je naša činnosť zameraná na úsporu energií , optimalizáciu prevádzkových nákladov a vytváranie priestoru pre investície. Radíme samosprávam ako investovať z úspor.

 

NECHAJTE SI ODPREZENTOVAŤ NAŠE KNOW- HOW, ZABEZPEČÍ VÁM:

- investičný priestor

- optimálny návrh riešenia

- zorientuje v konkurenčnom prostredí

- zadefinuje kritéria verejnej súťaže

- výber najvhodnejšieho zhotoviteľa

- dozor nad priebehom realizácie

- samotnú prevádzku

 

Modernizáciou sietí verejného osvetlenia sme len v druhom polroku 2013 ušetrili obciam 454 014 kWh elektrickej energie. Zo vzniknutých úspor sme v danom období preinvestovali obciam viac ako 1,6 mil €

Zobraziť:

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier