Meníme záujem na realitu

Sociálny development

Projekt - Senior hotel

Výstavba malometrážnych bytov pre seniorov 

Projekt "Alzheimer centrum"

bb

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier