Meníme záujem na realitu

Akvizície & fúzie

Jedným z fenoménov dnešnej doby je globalizácia a platí tak isto v biznise.

Spájanie sa a získavanie nových trhov zabezpečuje prežitie a konkurenčnú schopnosť v podnikaní.

V segmente Akvizície & fúzie zabezpečujeme :

  • konzultačnú činnosť
  • predaj a kúpu firiem alebo ich častí
  • predaj majetku alebo jeho časti
  • vyhľadávanie vhodných partnerov v podnikaní 
  • financovanie k uvedeným zámerom

 

Poskytujeme komplexnú akvizičnú činnosť.

 

 

 

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier