Meníme záujem na realitu

Verejné obstarávanie

Tím odborníkov zastrešujúcich segment verejného obstarávania má bohaté skúsenosti v danej oblasti a zabezpečuje poskytovanie právneho poradenstva a súladu verejného obstarávania s platnou legislatívou tak v oblasti verejného obstarávania ako aj súvisiacich oblastiach.

V oblasti verejného obstarávania zabezpečujeme :

  • konzultačnú a poradenskú činnosť
  • analýzu potrieb verejného obstarávateľa a prípravu podkladov pre verejné obstarávanie
  • realizáciu verejného obstarávania na kľúč
  • zastupovanie klienta pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní - ochrana záujmov       klienta

 

 

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier