Meníme záujem na realitu

Komunálny consulting

V segmente Komunálny consulting je činnosť AE group s.r.o. zameraná na úsporu energií, optimalizáciu prevádzkových nákladov a vytváranie priestoru pre investície.

Radíme samosprávam ako investovať z úspor. Na princípoch EPC a PPP projektov sme desiatkam obcí pripravili zadania verejných obchodných súťaží. 

Poskytujeme komplexný servis k aktuálnym výzvam EÚ vyhlásených prostredníctvom príslušných ministerstiev.

Nechajte si odprezentovať overený mechanizmus zadania verejnej súťaže na zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia, ktorého cieľom je získať pre obec technicky a ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Mechanizmus nezaťažuje obecný rozpočet a zabezpečuje financovanie nákladov spojených s vyhlásením verejnej súťaže.

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier