Meníme záujem na realitu

Sociálny development

Naším cieľom v danom segmente je spojenie celoživotných skúseností odborníkov pôsobiacich v sociálnej sfére s aktuálnymi potrebami spoločnosti a súčasnými nárokmi seniorov.

V oblasti Sociálny development zabezpečujeme :

  • vyhľadávanie vhodných objektov na prevádzku sociálnych služieb
  • developerské spoločnosti na výstavbu objektov sociálnych služieb
  • samotnú výstavbu, property a facility management daných objektov
  • financovanie zámerov v danej oblasti
  • vhodných obchodných partnerov v segmente (fúzie)
  • realitnú a marketingovú činnosť
  • personálnu politiku
  • právny a poradenský servis
  • samotnú prevádzku komerčných sociálnych služieb

 Zabezpečujeme akvizície pre komerčné sociálne služby a istoty pre ich budúcich užívateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Výstavba a prevádzkovanie siete moderných seniorských centier